Teatr Planeta M

Teatry Planeta M - Logo (1)

Teatr Planeta M powstał z inicjatywy Magdaleny Płanety. Pierwotna nazwa zespołu to Teatr Na Fundamentach. Idea Teatru Planeta M skupia się wokół propagowania uniwersalnych wartości,a także kształtowania tożsamości i świadomości, związanej z tradycjami kulturowymi.

Oprócz działalności teatralnej, teatr realizuje również projekty kulturalno-społeczne, aktywnie angażując się w kształtowanie świadomości kulturalnej społeczeństwa. Przyczynia się do rozwoju ruchu teatralnego i artystycznego w Polsce.

Teatr Planeta M dociera także do obszarów wiejskich, czyli miejsc często odległych od placówek kultury, by dzielić się sztuką z ich mieszkańcami.

Teatr Planeta M